EXPOSICIÓ
11 AL 30 D'ABRIL, 2024
INAUGURACIÓ 11 ABRIL, 19h
OCTUBRE CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA

ACADÈMIA ESTÚPIDA DE LES ARTS I LES LLETRES (sector del País Valencià)

Ionescu: Si no es comprèn la utilitat del que és inútil i la inutilitat del que és útil, no es pot comprendre l’art.

La humanitat és una imbecil·litat en si mateixa. Açò és un axioma, i com a tal irrefutable. La paraula idiota (ve del grec), segons sembla, defineix la persona que no s’ocupava dels afers públics, sinó només dels interessos privats. És a dir, el que actualment es coneix com a egoista, usurer, capitalista i depredador social. El gènere humà, en general, és un neci diletant, és un aficionat de l’estupidesa, per això els acadèmics i acadèmiques d’aquesta il·lustre entitat, ens esforcem en millorar i perfeccionar l’estultícia, atesa la impossibilitat de derrotar-la. Si hem de ser imbècils, siguem-ho amb totes les conseqüències.

Dintre d’eixe món de l’estultícia d’aficionats el gremi més idiota és, sens dubte, el que conforma la classe política. I ací, al País Valencià, en aquests moments tenim una garba de cretins com mai havíem patit. És per això que, els acadèmics i acadèmiques d’aquesta entitat, volem fer una acció de denúncia a través de la creació artística; amb una exposició que expresse el nostre sentir creatiu i de rebuig envers la política cultural actual al nostre territori.

ACADEMIA ESTÚPIDA DE LAS ARTES Y LAS LETRAS (sector del País Valencià)

Ionesco: Si no se comprende la utilidad de lo inútil y la inutilidad de lo útil, no se puede comprender el arte.

La humanidad es una imbecilidad en sí misma. Esto es un axioma, y como tal irrefutable. La palabra idiota (viene del griego), al parecer, define a la persona que no se ocupaba de los asuntos públicos, sino sólo de los intereses privados. Es decir, lo que actualmente se conoce como egoísta, usurero, capitalista y depredador social. El género humano, en general, es un necio diletante, es un aficionado de la estupidez, por eso los académicos y académicas de esta ilustre entidad nos esforzamos en mejorar y perfeccionar la estulticia, dada la imposibilidad de derrotarla. Si debemos ser imbéciles, seamoslo con todas las consecuencias.

Dentro de este mundo de la estulticia de aficionados el gremio más idiota es, sin duda, el que conforma la clase política. Y aquí, en el País Valenciano, en estos momentos tenemos un manojo de cretinos como nunca habíamos sufrido. Por eso, los académicos y académicas de esta institución, queremos hacer una acción de denuncia a través de la creación artística, con una exposición que exprese nuestro sentir creativo y de rechazo hacia la política cultural actual en nuestro territorio.